ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΕΔΡΑ: ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ Ν.ΑΡΤΑΣ Τ.Κ.470 45 
http://www.dimoskentrikontzoumerkon.gr/ 
Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ktzoumerka  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26853-60219,26850 22221, 26850 22222, 26850 31241, 31700 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ: 11338 (απ.2001) 
ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ: 510 τ.χ. 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ: ΟΡΕΙΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ:  21 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝΕΔΡΑ: 
ΑΓΝΑΝΤΑ Ν.ΑΡΤΑΣ Τ.Κ.470 43ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26853 60116, 60117, 60108ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ : 4.022 
ΕΚΤΑΣΗ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ : 124.344 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ:  8
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δημαρχείο Βουργαρελίου 26853-60219,26850 22221, 26850 22222, 26850 31241, 31700
Δημαρχείο Αγνάντων 26853 60116, 60117, 60108
Τηλεφωνικό Κέντρο Κουκουλίων 26850 51462
Πολιτιστικό Κέντρο Κουκουλίων 26850 51453
Αστυν. Τμήμα Βουργαρελίου 26850 22288
Ειρηνοδικείο Αγνάντων 26850 31241
Συμβολαιογραφείο-Υποθηκοφυλακείο Αγνάντων 26850 31376
Πυροσβεστική 26850 22199
ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών) 1564
ΚΕΠ Αγνάντων 26850 31009
ΚΕΠ Βουργαρελίου 26850 22322
ΚΕΠ Αστροχωρίου 26850 61734
ΚΕΠ Κοινότητας Θεοδωριανών 26850 24616
Γραφείο πληροφ. ΕΟΤ Άρτας 26810 78551
ΚΤΕΛ Άρτας (Αστικές γραμμές) 26810 28314
ΚΤΕΛ Άρτας (Υπεραστικές γραμμές) 26810 27348
ΚΤΕΛ  Ιωαννίνων (Αστικές γραμμές) 2651025014
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651065200-1
Πρατήριο υγρών  καυσίμων ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιππολύτης (Πλάκα) 26850 31391, 31363