Χρ. Θεοδώρου «το Χωριό μου Κουκούλια Τζουμέρκων»
Βρείτε το εδώ.