Κουκούλια, παλαιότερα Kουκούλι και Κουκουλίστα, χωριό της Ηπείρου της περιφέρειας Τζουμέρκων. Η μετονομασία σε Κουκούλια έγινε με το Π.Δ. 1-04-1927, ΦΕΚ Α76/1927. Το όνομά του Κουκουλίστα, όλως παραδόξως κρατήθηκε για τουλάχιστον 12 αιώνες. Το όνομα πριν τον 8ο αιώνα δεν το γνωρίζουμε.
Εκδοχές για την ονομασία Κουκκούλια – Κουκουλίστα
 
● Αναφέρεται, πως σε παλαιότερες εποχές, οι κάτοικοι παράλληλα με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες, είχαν σαν κύρια απασχόληση τη σηροτροφία. Έκτρεφαν μεταξοσκώληκες, από τους οποίους έπαιρναν τα «κουκούλια» και από το προϊόν αυτό, πήρε το όνομα το χωριό μας. Ως ένδειξη αυτής της θεωρίας είναι η ύπαρξη πολλών μουριών, οι οποίες αποτελούν την μοναδική τροφή του μεταξοσκώληκα.

  ● Για το όνομα Κουκουλίστα μία εκδοχή θέλει να πήρε Σλαβική κατάληξη (-ίστα), από τους Σλάβους, διότι πιθανόν το χωριό μας Σλαβοκρατήθηκε, λίγο πριν φτάσουν οι Τούρκοι στην Ήπειρο  (μεταξύ 1431 και 1449). 

● Μία άλλη εκδοχή η οποία έχει γραφεί σε άρθρο της εφημερίδας «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» για το όνομα Κουκουλίστα, αναφέρει: «…Τα τοπωνύμια, Κουκουλίστα, Γρετσίστα κλπ παράγονται από Ελληνικά επώνυμα, στα οποία προσθέτεται το τοπικό επίθημα -ιστό (πιθανώς -ίστη, σλαβικά iste). Με κανένα τρόπο δεν είναι σλαβικά, ακόμη και αν το μεσαιωνικό επίθημα -ίστα προέρχεται από το αντίστοιχο σλαβικό, το οποίο ενδεχομένως εισήλθε στην ελληνική γλώσσα. Αλλά συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, καθ’ όσο η ελληνική έχει την προτεραιότητα και αυτή συνέβαλε στην διαμόρφωση των σλαβικών γλωσσών. Έτσι το τοπικό επίθημα -ί¬στα προέρχεται μάλλον από την κατάληξη του θηλυκού -ίστη, όπως στο επίθετο: άριστος -ίστη. Και δηλώνει τον τόπο του επωνύμου ως εξής: Γρετσίστα και πιθανώς Γραιτσίστα είναι ο τόπος του Γρέτσου ή Γραικού. Τα επώνυμα αυτά είναι λαϊκά και ισχύει το γλωσσικό φαινόμενο του τσιτακισμού, όπου το (κ) μετατρέπεται εις (τα). Η Κουκουλίστα είναι ο τόπος του Κουκ(κ)ούλη….»


(Άρθρο Του  Χρήστου Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,  Δικηγόρου. «Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» Φ. Απρ-Μαιος-Ιουν.2002)