Ιστορικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται από τους κατοίκους, δημότες Κουκουλίων και όσους κατάγονται από αυτό και διαμένουν στα διάφορα μέρη, Σύλλογος με έδρα τα Κουκούλια-Άρτας και με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΡΤΗΣ” και με διακριτικό τίτλο “ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ”

ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής :Εκπολιτιστικός και επιμορφωτικός των μελών του.Η επαφή και η επικοινωνία των μελών για την καλλιέργεια στενότερων κοινωνικών δεσμών, η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας κατανόησης, η ενίσχυση του αισθήματος αγάπης για την γενέτειρα και της ευθύνης προς τα ποικίλα προβλήματα της. Η γνώση, μελέτη και παρακολούθηση των αναγκών του χωριού και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων του.Η παροχή υλικής και ηθικής συνδρομής σε αυτούς που έχουν ανάγκη ενισχύσεως , είτε αυτοί είναι κάτοικοι του χωριού, είτε αυτοί κατάγονται από τα Κουκούλια –Άρτας.Η διατήρηση των εθίμων και της λαϊκής παράδοσης της ιδιαίτερης πατρίδας.Η ψυχαγωγία των μελών με ποικίλους τρόπους. Η ανάπτυξη της δημοτικής μουσικής και των δημοτικών χορών.Η μέριμνα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, της συγκοινωνίας, ύδρευσης, δενδροκομίας, λοιπών έργων εξωραϊσμού του χωριού, καθώς και της αξιοποίησης των αρχαιολογικών και άλλων τουριστικού ενδιαφέροντος χώρων της περιοχής.Η συγκέντρωση και η καταγραφή της ιστορίας της κοινότητας Κουκουλίων και του γενικότερου χώρου της περιοχής Τζουμέρκων.Και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα προάγει την αξιοποίηση της ιδιαίτερης πατρίδας.Η καλλιέργεια αποφυγής των πολιτικών παθών και η ομόνοια μεταξύ των χωριανών – μελών του συλλόγου πέραν των ιδεολογικών τοποθετήσεων αυτών.


ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι παραπάνω σκοποί του Συλλόγου θα επιδιωχθούν να πραγματοποιηθούν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.Ενδεικτικά αναφέρονται: Η ίδρυση Βιβλιοθήκης του χωριού.Η ανέγερση Πνευματικού Κέντρου και Κέντρου Νεότητας στο χωριό Κουκούλια ή η μίσθωση κατάλληλου χώρου για την στέγαση και λειτουργία Πνευματικού Κέντρου και Κέντρου Νεότητας. Η δημιουργία Μουσείου φωτογραφίας και λαογραφικού υλικού. Η δημιουργία χορευτικών τμημάτων και χορωδίας.Η έκδοση περιοδικού και εφημερίδος. Η διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων, πανηγυριών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκδρομών, συνεστιάσεων και λοιπά. Η επικοινωνία και συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς αγροτικούς συλλόγους και με όλους τους συλλόγους που έχουν κοινούς σκοπούς ,όπως και η συνεχής επικοινωνία με το εκάστοτε Κοινοτικό ή Δημοτικό και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους Πολιτιστικούς Φορείς. Επίσης η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα επιτευχθεί με τις συνδρομές και τις εισφορές των μελών ,με την ενδεχόμενη ενίσχυση από την πολιτεία και από τους αρμόδιους φορείς , που ενισχύουν πολιτιστικούς σκοπούς.


ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 4ο

Mέλη του Συλλόγου εγγράφονται όλοι: όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18) της ηλικίας τους και διακρίνονται σε: Τακτικά Όλοι όσοι γεννήθηκαν στα Κουκούλια Άρτας. Όσοι κατάγονται από γονείς που ο ένας τουλάχιστον γεννήθηκε στα Κουκούλια. Όσοι κατάγονται από άλλα μέρη, αλλά έχουν τελέσει γάμο με καταγόμενο ή καταγόμενη από τα Κουκούλια -Άρτας.ΕπίτιμαΑνακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένδειξη τιμής: Πρόσωπα που διαπρέπουν στην πνευματική, επιστημονική και κοινωνική ζωή, καθώς και πρόσωπα που εργάσθηκαν αφιλοκερδώς για μεγάλο χρονικό διάστημα για τους σκοπούς του Συλλόγου ή πρόσωπα που προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση και επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου Ανεξάρτητα από Εθνικότητα, τόπο, καταγωγή και διαμονή. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε εισφορά ή οικονομική υποχρέωση και συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.Δωρητές – Ευεργέτες – Μεγάλοι ΕυεργέτεςΕπίσης με απόφαση του Δ. Σ. ανακηρύσσονται:Δωρητές όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του Συλλόγου από € 117 μέχρι € 293από € 294 μέχρι € 880 Ευεργέτεςκαι από € 881 και πάνω Μεγάλοι Ευεργέτες.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Πόροι του Συλλόγου είναι:Η τακτική συνδρομή των μελών.Οι έκτακτες εισφορές των μελών και φίλων του Συλλόγου.Κάθε φύσεως εισπράξεις από εράνους, συνεστιάσεις, γιορτές, παραστάσεις, λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές , εκδηλώσεις κ.λ.π.Δωρεές, κληροδοσίες εισφοράς κ.λ.π. ενισχύσεις και επιχορηγήσεις υπέρ του Συλλόγου από Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, Τράπεζες, Οργανισμούς, Υπουργεία.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, διαβάστηκε, ψηφίστηκε και τελικά εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του σήμερα στις 17-8-1997 στα Κουκούλια Άρτης, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 κατά την συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του, θα ισχύει από την χρονολογία της δικαστικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου Άρτης και την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του πρωτοδικείου και υπογράφεται:

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΒΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡ.
8. ΠΟΛΥΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦ.
11. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
13. ΒΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
14. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
15. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
16. ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18. ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
19. ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
20. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
21. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ.
22. ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
24. ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25. ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
26. ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
27. ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
28. ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
29. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
30. ΒΑΡΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
31. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
32. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33. ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
34. ΒΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ
35. ΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
36. ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
37. ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
38. ΒΑΡΕΛΗ-ΚΑΚΑΒΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝ.
39. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
40. ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
41. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
42. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
43. ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
44. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ.
46. ΠΟΛΥΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
47. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
48. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
49. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.
50. ΤΖΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51. ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΧΧ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
52. ΓΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
53. ΒΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
54. ΚΟΡΔΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
55. ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
56. ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
57. ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ