Στο χωριό μας υπήρχαν δύο (2) νερόμυλοι: 
Ο Νερόμυλος της εκκλησίας στη Δημάρα, ο οποίος έχει πέσει και δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα και ο Νερόμυλος με νεροτριβή και μαντάνια του «Πολύζου» στον «Γκότεβο»  πλησίον του ποταμού Αράχθου, ο οποίος λειτουργεί και σήμερα, όλο το χρόνο.

Νερόμυλος στη Δημάρα (πριν καταστραφεί).

Νερόμυλος & Νεροτριβή του «Πολύζου», στον Γκότεβο.