Κουκούλια

Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Κουκουλιωτών Άρτας 

Καλώς ήρθατε!

Με την ιστοσελίδα αυτή, επιθυμούμε οι επισκέπτες της, να γνωρίσουν την ιστορία του χωριού μας,  τα έθιμά μας και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.

Η ιστοσελίδα μας ανανεώνεται, εμπλουτίζεται και συμβάλει στην προβολή του τόπου μας, την επικοινωνία με τους συγχωριανούς μας και με τους φίλους του χωριού μας σε όλο τον κόσμο.

Σκοπός μας είναι η ιστοσελίδα να μην παραμείνει στατική. Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει η συμβολή σας, με την αποστολή υλικού, απόψεων και προτάσεων στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση: info@koukoulia.gr

Ο Σύλλογός μας

Διοικητικό Συμβούλιο

Όνομα Θέση

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΡΔΑΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑνΝΗ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ

Ιστορικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται από τους κατοίκους, δημότες Κουκουλίων και όσους κατάγονται από αυτό και διαμένουν στα διάφορα μέρη, Σύλλογος με έδρα τα Κουκούλια-Άρτας και με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΩΝ ΑΡΤΗΣ” και με διακριτικό τίτλο “ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ”
ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής :Εκπολιτιστικός και επιμορφωτικός των μελών του.Η επαφή και η επικοινωνία των μελών για την καλλιέργεια στενότερων κοινωνικών δεσμών, η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας κατανόησης, η ενίσχυση του αισθήματος αγάπης για την γενέτειρα και της ευθύνης προς τα ποικίλα προβλήματα της. Η γνώση, μελέτη και παρακολούθηση των αναγκών του χωριού και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων του.Η παροχή υλικής και ηθικής συνδρομής σε αυτούς που έχουν ανάγκη ενισχύσεως , είτε αυτοί είναι κάτοικοι του χωριού, είτε αυτοί κατάγονται από τα Κουκούλια –Άρτας.Η διατήρηση των εθίμων και της λαϊκής παράδοσης της ιδιαίτερης πατρίδας.Η ψυχαγωγία των μελών με ποικίλους τρόπους. Η ανάπτυξη της δημοτικής μουσικής και των δημοτικών χορών.Η μέριμνα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, της συγκοινωνίας, ύδρευσης, δενδροκομίας, λοιπών έργων εξωραϊσμού του χωριού, καθώς και της αξιοποίησης των αρχαιολογικών και άλλων τουριστικού ενδιαφέροντος χώρων της περιοχής.Η συγκέντρωση και η καταγραφή της ιστορίας της κοινότητας Κουκουλίων και του γενικότερου χώρου της περιοχής Τζουμέρκων.Και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα προάγει την αξιοποίηση της ιδιαίτερης πατρίδας.Η καλλιέργεια αποφυγής των πολιτικών παθών και η ομόνοια μεταξύ των χωριανών – μελών του συλλόγου πέραν των ιδεολογικών τοποθετήσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι παραπάνω σκοποί του Συλλόγου θα επιδιωχθούν να πραγματοποιηθούν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.Ενδεικτικά αναφέρονται: Η ίδρυση Βιβλιοθήκης του χωριού.Η ανέγερση Πνευματικού Κέντρου και Κέντρου Νεότητας στο χωριό Κουκούλια ή η μίσθωση κατάλληλου χώρου για την στέγαση και λειτουργία Πνευματικού Κέντρου και Κέντρου Νεότητας. Η δημιουργία Μουσείου φωτογραφίας και λαογραφικού υλικού. Η δημιουργία χορευτικών τμημάτων και χορωδίας.Η έκδοση περιοδικού και εφημερίδος. Η διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων, πανηγυριών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκδρομών, συνεστιάσεων και λοιπά. Η επικοινωνία και συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς αγροτικούς συλλόγους και με όλους τους συλλόγους που έχουν κοινούς σκοπούς ,όπως και η συνεχής επικοινωνία με το εκάστοτε Κοινοτικό ή Δημοτικό και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους Πολιτιστικούς Φορείς. Επίσης η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα επιτευχθεί με τις συνδρομές και τις εισφορές των μελών ,με την ενδεχόμενη ενίσχυση από την πολιτεία και από τους αρμόδιους φορείς , που ενισχύουν πολιτιστικούς σκοπούς.
ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 4ο

Mέλη του Συλλόγου εγγράφονται όλοι: όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18) της ηλικίας τους και διακρίνονται σε: Τακτικά Όλοι όσοι γεννήθηκαν στα Κουκούλια Άρτας. Όσοι κατάγονται από γονείς που ο ένας τουλάχιστον γεννήθηκε στα Κουκούλια. Όσοι κατάγονται από άλλα μέρη, αλλά έχουν τελέσει γάμο με καταγόμενο ή καταγόμενη από τα Κουκούλια -Άρτας.ΕπίτιμαΑνακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένδειξη τιμής: Πρόσωπα που διαπρέπουν στην πνευματική, επιστημονική και κοινωνική ζωή, καθώς και πρόσωπα που εργάσθηκαν αφιλοκερδώς για μεγάλο χρονικό διάστημα για τους σκοπούς του Συλλόγου ή πρόσωπα που προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση και επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου Ανεξάρτητα από Εθνικότητα, τόπο, καταγωγή και διαμονή. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε εισφορά ή οικονομική υποχρέωση και συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.Δωρητές – Ευεργέτες – Μεγάλοι ΕυεργέτεςΕπίσης με απόφαση του Δ. Σ. ανακηρύσσονται:Δωρητές όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του Συλλόγου από € 117 μέχρι € 293από € 294 μέχρι € 880 Ευεργέτεςκαι από € 881 και πάνω Μεγάλοι Ευεργέτες.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Πόροι του Συλλόγου είναι:Η τακτική συνδρομή των μελών.Οι έκτακτες εισφορές των μελών και φίλων του Συλλόγου.Κάθε φύσεως εισπράξεις από εράνους, συνεστιάσεις, γιορτές, παραστάσεις, λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές , εκδηλώσεις κ.λ.π.Δωρεές, κληροδοσίες εισφοράς κ.λ.π. ενισχύσεις και επιχορηγήσεις υπέρ του Συλλόγου από Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, Τράπεζες, Οργανισμούς, Υπουργεία.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, διαβάστηκε, ψηφίστηκε και τελικά εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του σήμερα στις 17-8-1997 στα Κουκούλια Άρτης, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 κατά την συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του, θα ισχύει από την χρονολογία της δικαστικής αποφάσεως του Πρωτοδικείου Άρτης και την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του πρωτοδικείου και υπογράφεται:

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
1. ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΒΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡ.
8. ΠΟΛΥΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦ.
11. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
13. ΒΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
14. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
15. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
16. ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18. ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
19. ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
20. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
21. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ.
22. ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
24. ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25. ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
26. ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
27. ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
28. ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
29. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
30. ΒΑΡΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
31. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
32. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33. ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
34. ΒΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ
35. ΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
36. ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
37. ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
38. ΒΑΡΕΛΗ-ΚΑΚΑΒΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝ.
39. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
40. ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
41. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
42. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
43. ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
44. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
45. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ.
46. ΠΟΛΥΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
47. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
48. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
49. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.
50. ΤΖΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51. ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΧΧ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
52. ΓΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
53. ΒΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
54. ΚΟΡΔΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
55. ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
56. ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
57. ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τα Κουκούλια

Τοποθεσία

Στους πρόποδες των δυτικών Τζουμέρκων (2.469 μ.) βρίσκεται το χαμηλό βουνό της Τζούμας, που το σχήμα του μοιάζει μ’ αυγό. Η Τζούμα αυτή, στα ριζώματά της, φιλοξενεί δύο χωριά, τα Τζουμοχώρια. Νοτιοανατολικά της το Γραικικό και Βορειοδυτικά της τα Κουκκούλια ή Κουκκουλίστα.
Σ’ αυτό το βουνό της Τζούμας, σμίγουν ανεπαίσθητα, ο καθαρός γαλανός ουρανός και η πράσινη βλάστηση. Οι κάτοικοι εδώ πιστεύουν ότι η όμορφη τούτη σύνθεση είναι δωρεά του Υψίστου.
Στα σπλάχνα της κρύβει πέτρινους όγκους, άλλα στη πρανή της επιφάνεια, δάση και θαμνώδη καταπράσινη βλάστηση. Βογκάει όμορφα ο αέρας, καθώς μπαινοβγαίνει ανάμεσά τους…… Της Τζούμας οι αποχρώσεις αλλάζουν στις ώρες της μέρας. Με την ανατολή του ήλιου και το σιγανό ανέβασμά του στο θόλο τ’ ουρανού, η αρχικά γκρι σκούρα απόχρωσή της σιγά – σιγά γίνεται ανοιχτή, ξασπρίζει. Κι όταν θα έρθει το απόγευμα, γίνεται μενεξεδένια, στην ώρα δε του σούρουπου, κατασταλάζει σε κοκκινόμαυρη.
Τα Κουκκούλια έχουν υψόμετρο (700) περίπου μέτρα. Δυτικά στα πόδια του χωριού μας, σέρνει ορμητικά και με θόρυβο, τα νερά του ο Άραχθος. Η φιδίσια κοίτη του, οι άσπρες ξέρες του, τα θολά χειμωνιάτικα νερά του κι οι βαθύσκιες όχθες του, μαζί με το βουητό των νερών του, συμπληρώνουν τη γραφικότητα του ορίζοντά του. Ο ζωτικός χώρος του χωρίου φτάνει περίπου τα 6,47 τ. χλμ. και το 2001 (χρονιά τελευταίας απογραφής) βρέθηκαν να κατοικούν σ’ αυτό (315) άνθρωποι.
(Πληροφορίες από το βιβλίο του Χρ. Θεοδώρου «το Χωριό μου Κουκούλια Τζουμέρκων») 

Προέλευση Ονόματος

Κουκούλια, παλαιότερα Kουκούλι και Κουκουλίστα, χωριό της Ηπείρου της περιφέρειας Τζουμέρκων. Η μετονομασία σε Κουκούλια έγινε με το Π.Δ. 1-04-1927, ΦΕΚ Α76/1927. Το όνομά του Κουκουλίστα, όλως παραδόξως κρατήθηκε για τουλάχιστον 12 αιώνες. Το όνομα πριν τον 8ο αιώνα δεν το γνωρίζουμε.Εκδοχές για την ονομασία Κουκκούλια – Κουκουλίστα.
Αναφέρεται, πως σε παλαιότερες εποχές, οι κάτοικοι παράλληλα με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες, είχαν σαν κύρια απασχόληση τη σηροτροφία. Έκτρεφαν μεταξοσκώληκες, από τους οποίους έπαιρναν τα «κουκούλια» και από το προϊόν αυτό, πήρε το όνομα το χωριό μας. Ως ένδειξη αυτής της θεωρίας είναι η ύπαρξη πολλών μουριών, οι οποίες αποτελούν την μοναδική τροφή του μεταξοσκώληκα.
Για το όνομα Κουκουλίστα μία εκδοχή θέλει να πήρε Σλαβική κατάληξη (-ίστα), από τους Σλάβους, διότι πιθανόν το χωριό μας Σλαβοκρατήθηκε, λίγο πριν φτάσουν οι Τούρκοι στην Ήπειρο  (μεταξύ 1431 και 1449).
Μία άλλη εκδοχή η οποία έχει γραφεί σε άρθρο της εφημερίδας «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» για το όνομα Κουκουλίστα, αναφέρει: «……Τα τοπωνύμια, Κουκουλίστα, Γρετσίστα κλπ παράγονται από Ελληνικά επώνυμα, στα οποία προσθέτεται το τοπικό επίθημα -ι¬στό (πιθανώς -ίστη, σλαβικά iste). Με κανένα τρόπο δεν είναι σλαβικά, ακόμη και αν το μεσαιωνικό επίθημα -ίστα προέρχεται από το αντίστοιχο σλαβικό, το οποίο ενδεχομένως εισήλθε στην ελληνική γλώσσα. Αλλά συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, καθ’ όσο η ελληνική έχει την προτεραιότητα και αυτή συνέβαλε στην διαμόρφωση των σλαβικών γλωσσών. Έτσι το τοπικό επίθημα -ί¬στα προέρχεται μάλλον από την κατάληξη του θηλυκού -ίστη, όπως στο επίθετο: άριστος -ίστη. Και δηλώνει τον τόπο του επωνύμου ως εξής: Γρετσίστα και πιθανώς Γραιτσίστα είναι ο τόπος του Γρέτσου ή Γραικού. Τα επώνυμα αυτά είναι λαϊκά και ισχύει το γλωσσικό φαινόμενο του τσιτακισμού, όπου το (κ) μετατρέπεται εις (τα). Η Κουκουλίστα είναι ο τόπος του Κουκ(κ)ούλη….»


(Άρθρο Του  Χρήστου Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,  Δικηγόρου. «Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» Φ. Απρ-Μαιος-Ιουν.2002

Ιστορία

Το χωριό κατά το 16ο αιώνα καταστράφηκε από την πανώλη. Από την επιδημία επιβίωσε μια νέα γυναίκα με το όνομα Λένω – η οποία κατοικούσε στο Κάτω Λιθάρι – Βυζαντινό Κάστρο – και ο Κωνσταντίνος στη σπηλιά άνωθεν της Λαγκάδας (τοπωνύμιο σήμερα Κωνσταντίνος).Από το ζευγάρι αυτό σαν αυτόχθονες, και από μετοίκους κτηνοτρόφους από βορειότερα χωριά και από τη Θεσσαλία παρουσιάζεται το 1781 ξανά κανονική ζωή στο χωριό με πέντε συνοικισμούς, το Νιζερό, Μεγαμπέλι, Δενδρώνα (παλαιός ρωμαϊκός και βυζαντινός οικισμός), τη Δημάρα και το Παλαιοχώρι. Η μετονομασία του συνοικισμού από Νιζερό σε Ανατολή έγινε με το Β.Δ 11-5-1954, ΦΕΚ Α101/1954.Ιστορικά το χωριό κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή (σύμφωνα με ευρήματα στο χωριό).Το πέρασμα των Πελασγών άφησε τα σημάδια του με τα τείχη στη θέση Κωνσταντίνος. Κατά τη διάρκεια της ακμής του Αθαμανικού Κράτους (από Μελισσουργούς μέχρι τον κάμπο της Λαμίας), έπαιξε σπουδαίο ρόλο λόγω της γεωγραφικής θέσης του λόφου, στα βορειοδυτικά σύνορα του κράτους. Κατά τους κλασσικούς χρόνους πρέπει επίσης να ήκμαζε σύμφωνα με ευρήματα χρυσού αγάλματος της θεάς Δήμητρας, άριστης τεχνογνωσίας ορειχάλκινους δρομείς, κεραμικά, τερακότας κλπ. Φυσικά το χωριό έχει φοβερές γεωλογικές μεταβολές από σεισμούς και μεγάλες κατολισθήσεις και για το λόγο αυτό είναι δύσκολη η Αρχαιολογική έρευνα. Σήμερα ο πληθυσμός του χωριού είναι μικρός λόγω του φαινομένου της αστυφιλίας της ελληνικής υπαίθρου τα τελευταία 30 χρόνια.

Τα Χρόνια Της Τουρκοκρατίας 
Στην Κουκουλίστα, όπως και στις άλλες περιοχές, οι Τούρκοι διατήρησαν την Κοινότητα με τους λεγόμενους «Άρχοντες», που τους εξέλεγαν οι κάτοικοι κι εκείνοι τους επικύρωναν την εκλογή. Οι Κοινοτικοί άρχοντες ονομάζονταν και Προύχοντες ή Προεστοί ή Δημογέροντες, αλλά και Κοτζαμπάσηδες, γιατί συνεργάζονταν με τους Τούρκους.Οι Κοινοτικές Αρχές είχαν πλήρη Διοικητική, Εκτελεστική, Δικαστική και Φορολογική εξουσία. Όλους τους φόρους, που έπρεπε να πάρουν οι Τούρκοι από τα εισοδήματα των κατοίκων, συγκέντρωναν οι Κοινοτικές Αρχές.Ένα από τα πιο επικερδή τότε επαγγέλματα ήταν του μυλωνά. Γι’ αυτό ο μυλωνάς πλήρωνε φόρο πέντε τουρκικές λίρες, ενώ ο γιατρός τρεις.Όλες οι παραβάσεις, τα παραπτώματα και γενικά οι μηνύσεις εκδικάζονταν από τους Δημογέροντες, των οποίων ένας ήταν πρόεδρος της Κοινότητας, που τούρκικα τον έλεγαν «Μουχτάρη», οι δε άλλοι ήταν Σύμβουλοι και λέγονταν Τούρκικα «Αγάδες». Η εκδίκαση των διαφορών των κατοίκων  γινόταν σε ανοιχτό χώρο, συνήθως στην πλατεία του χωριού  ή στο  χαγιάτι  της  εκκλησιάς.Για να γίνει κάποιος Μουχτάρης ή Αγάς του χωριού, δεν χρειάζονταν να γνωρίζει πολλά γράμματα.Αρκούσε μόνο να ήταν οικονομικά ανεξάρτητος και κυρίως να είχε πολλά κτήματα, ώστε, αν δεν μάζευε τους φόρους, οι Τούρκοι να τους έπαιρναν από την εκποίηση της περιουσίας του. Φορολογικά προνόμια είχαν ορισμένοι χώροι, που τους ονόμαζαν Βακούφικους.  Μόνο οι χώροι αυτοί δεν πλήρωναν, τη «Δεκάτη» του Σουλτανικού Ταμείου  (Μάλ Σεντούκ).  Στο χωριό μας, ως χώρος συγκέντρωσης της «Δεκάτης» ήταν το «Κουτσέκι», τοποθεσία που υπάρχει και σήμερα, με το ίδιο όνομα.
Πέραν από τους τακτικούς  φόρους, οι Τούρκοι τους έβαζαν και έκτακτους. Πρώτα ήταν το δέκατο 10% και το όμορο (33%) της κάθε σοδιάς και ο κεφαλικός για κάθε σίγουρο άντρα.Μετά το 1850 έγινε πετέλ ή νιζάμ, δηλαδή φόρος στρατεύσεως.Τον πλήρωναν τα αγόρια, αρχικά όταν έ¬φταναν σε ηλικία 21 χρόνων, δύο μετζίτια το χρόνο, και σιγά, σιγά το έφτασαν να πληρώνουν απ’ τη γέννησή τους κι ύστερα.Τις περισσότερες χρονιές, όταν έφτανε ο Γενάρης, οι χωριανοί αγόραζαν, (30) παράδες την οκά, από το αποθηκευμένο στο «Κοτσέκι», καλαμπόκι, γιατί τελείωνε το δικό τους.Υπήρχαν δύο γέροντες από το σόι των Λιτσαίων (Ζαχαραίων), που χρησιμοποιούνταν σαν γραμματείς και τους οποίους  ονόμαζαν καλαμαράδες, γιατί είχαν μαζί τους πάντοτε τα καλαμάρια. Οι δύο αυτοί καλαμαράδες χρησιμοποιούσαν έναν πρωτόερο (κλητήρα) για ότι ντεσκερέ ήθελαν να ανακοινώσουν ή να στείλουν στις τουρκικές αρχές. Για να κρύψουν από άρπαγες όσα σοδήματα έμειναν τελικά δικά τους, έσκαβαν μέσα στο σπίτι και έφτιαχναν κρύπτες και έβαζαν απάνω τους μια γκλαβανή. Τις κρύπτες αυτές τις ονόμαζαν «μπίμτσες», και οι οποίες σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας σε πολλά παλιά σπίτια.
Η μεγαλύτερη πληγή για το χωριό μας άνοιγε μια φορά κάθε μήνα, όταν πέρναγε η «κοστάδα», δηλαδή τουρκικό αποσπάσιμα εφίππων αποτελούμενο από (25) άνδρες με επικεφαλής έναν λοχία, τον Τσαούση.Το πέρασμα του αποσπάσματος είχε σκοπό να πληροφορηθεί για την τάξη που  επικρατούσε  στο χωριό.Στο πέρασμά του, κανένας νόμος δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσει. Τα πάντα ήταν στη διάθεσή τους.Επειδή ήταν υποχρεωμένοι να τους φιλοξενούν οι χριστιανοί στα σπίτια τους, τους έλεγαν Σοφαρίδες. Προτού φύγει από το χωριό το απόσπασμα, έπρεπε να του παραθέσουν πλούσιο τραπέζι, αποτελούμενο από αρνιά, κότες, πίτες, καλό κρασί και ένα καλό φιλοδώρημα (Μπαξίς) στον αρχηγό (Τσαούση).Αν τυχόν δεν τους φιλοξενούσαν καλά ή δεν έπαιρναν φιλοδώρημα ήταν ικανοί να κάνουν ζημιές, χύνοντας τα κρασιά από τα βαρέλια ή το αλεύρι από τ’ αμπάρια.
(Πληροφορίες από το βιβλίο του Χρ. Θεοδώρου «Το Χωριό μου Κουκουλια Τζουμέρκων»)


Παραδόσεις Περιοχής
Σύμφωνα με κάποια παράδοση το χωριό Κουκκούλια ή Κουκουλίστα το ’χτισαν στοιχειωμένοι άνθρωποι.
Από εκεί που πρώτα ζούσαν, πριν στοιχειώσουν, ο Θεός τους έδιωξε, με τα τσιμπήματα μεγάλων κουνουπιών. Όσοι γλύτωσαν ήταν οι στοιχειωμένοι. Έφυγαν και σταμάτησαν εδώ στην Τζούμα κι έχτισαν το χωριό Κουκκούλια.

Μία άλλη παράδοση μιλάει σχετικά για τα ερειπωμένα κοντινά Κάστρα του Κουκουλιού και του Γεροβουνίου:
Ο Πρωτομάστορας του δεύτερου δέχτηκε να παντρέψει την κόρη του με το γιό, του Πρωτομάστορα του Κάστρου των Κουκουλίων. Ο γαμπρός όμως πριν από το γάμο μετάνιωσε, κι ο Πρωτομάστορας του Γεροβουνίου, μέσα στην αγανάκτησή του πέταξε το μαστορικό του σφυρί και γκρέμισε το Κουκουλιώτικο Κάστρο. Ύστερα οι Κουκουλιώτες, μαθήτευσαν κοντά σ’ έμπειρους ξένους οικοδόμους, απ΄όπου έμαθαν τόσο καλά την οικοδομική τέχνη, ώστε έβγαλαν τους καλύτερους μαστόρους της πέτρας (πελεκάνους) και ξανάχτισαν σίγουρο το
Κάστρο τους.Κατά μία άλλη εκδοχή το χωριό μας είχε χτιστεί στη θέση, που φέρει σήμερα το όνομα «Παλιοχώρι». Οι κάτοικοί του ύστερα από μια θανατηφόρα επιδημία εξαφανίστηκαν.Κατόρθωσε να γλυτώσει μόνο μία γυναίκα με τα παιδιά της, η οποία κατέφυγε σε μία σπηλιά που βρίσκεται στην τοποθεσία «Δύο λιθάρια», όπου και απομονώθηκε. Η σπηλιά αυτή είναι γνωστή σήμερα με το όνομα  «Μπιστούρα της  Αθάνως».Κατά την παράδοση οι πρώτοι άνθρωποι που έχτισαν τα Κουκούλια ήταν μελαχρινοί, συγγενής φυλή προς τους Σημίτες, κι ύστερα από 200 χρόνια έφυγαν. 
(Βιβλίο Χρ. Θεοδώρου «Το Χωριό μου Κουκούλια Τζουμέρκων»)

Μία άλλη παράδοση αναφέρει:
Για να φτιάσουν το κάστρο της Κουκουλίστας οι Έλληνες, επειδής δεν έβρισκαν εκεί σιμά μεγάλα λιθάρια, πήγαιναν σε δυο ώρες μακριά και κουβάλαγαν πέτρες από πάνω από τα Σχωρέτσαινα.Σήκωναν πέτρες τόσο μεγάλες, που δεν μπορούν τώρα να τις αναταράξουν ούτε με βιζίλες (μοχλούς). Τόσο στοιχειωμένοι ήταν εκείνοι οι άνθρωποι, γυναίκες άντρες. Αλλά τότες τους ήρθε ο σωσμός τους. Ο Θεός έστειλε κάτι κουνούπια που τους τσίμπαγαν και πέθαιναν ο ένας κοντά στον άλλον. Και μια Ελλένισσα, πόφερνε ένα θεόρατο λιθάρι για το κάστρο, δεν πρόφτασε να τ’ αποσώσει στην Κουκουλίστα και πέθανε στο δρόμο. Και το λιθάρι έμεινε σιμά στο λαγκάδι που χωρίζει την Τζιούμα από τα Σχωρέτσαινα.

(ΗΠΕΙΡΟΣ, ΣΧΩΡΕΤΣΙΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, 20. αι.ί.)

Φωτογραφίες

Βίντεο

Κουκούλια Άρτας. Καγκελάρι 2013

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ,ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ.16-8-2017.

Χρήσιμα

Τηλέφωνα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
ΕΔΡΑ: ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ Ν.ΑΡΤΑΣ Τ.Κ.470 45 http://www.dimoskentrikontzoumerkon.gr/
Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ktzoumerka

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26853-60219,26850 22221,26850 22222, 26850 31241, 31700
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ : 11338 (απ.2001)
ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ: 510 τ.χ.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ: ΟΡΕΙΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ:  21
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝΕΔΡΑ: ΑΓΝΑΝΤΑ Ν.ΑΡΤΑΣ Τ.Κ.470 43
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26853 60116, 60117, 60108
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ : 4.022ΕΚΤΑΣΗ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ : 124.344
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ :  8
Δημαρχείο Βουργαρελίου 26853-60219,26850 22221, 26850 22222, 26850 31241, 31700

Δημαρχείο Αγνάντων  26853 60116, 60117, 60108
Τηλεφωνικό Κέντρο Κουκουλίων  26850 51462
Πολιτιστικό Κέντρο Κουκουλίων  26850 51453
Αστυν. Τμήμα Βουργαρελίου  26850 22288
Ειρηνοδικείο Αγνάντων  26850 31241
Συμβολαιογραφείο-Υποθηκοφυλακείο Αγνάντων  26850 31376
Πυροσβεστική  26850 22199
ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών) 1564
ΚΕΠ Αγνάντων  26850 31009
ΚΕΠ Βουργαρελίου  26850 22322
ΚΕΠ Αστροχωρίου  26850 61734
ΚΕΠ Κοινότητας Θεοδωριανών  26850 24616
Γραφείο πληροφ. ΕΟΤ Άρτας  26810 78551
ΚΤΕΛ Άρτας (Αστικές γραμμές)  26810 28314
ΚΤΕΛ Άρτας (Υπεραστικές γραμμές)  26810 27348
ΚΤΕΛ  Ιωαννίνων (Αστικές γραμμές)  2651025014
ΚΤΕΛ  Ιωαννίνων (Υπεραστικές γραμμές)  2651026286
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  2651065200-1
Πρατήριο υγρών  καυσίμων 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιππολύτης (Πλάκα)  26850 31391, 31363


ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Κέντρο Υγείας Αγνάντων  26850 31221
Κέντρο Υγείας Πραμάντων  26590 61206
Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου  26850 22584
Φαρμακείο Τομουτζόγλου Μερσίνα –Άνω Γραικικό  26850 51034
Φαρμακείο Δημ. ΛΙΑΠΑΤΑ – Άγναντα  26850 31244
Νοσοκομείο Άρτας (Τηλ. Κέντρο)26810 22222 -26666
Έκτακτα  26810 77777
Εξωτερικά Ιατρεία  26810 70344
Ασθενοφόρα  ΕΚΑΒ166 – 26810 21406
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  26510 99111
Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων  26510 80111
Περιφερειακό Ιατρείο Ανω Γραικικού26850 51252
Περιφερειακό Ιατρείο  Καταρράκτη  26850 51662
Περιφερειακό Ιατρείο  Λεπιανών  26850 71548
Περιφερειακό Ιατρείο  Ράμιας  26850 71542
Περιφερειακό Ιατρείο  Κυψέλης  26850 71347
Περιφερειακό Ιατρείο  Θεοδωριανών  26850 22485
Περιφερειακό Ιατρείο  Μεγαλόχαρης  26850 61227
Περιφερειακό Ιατρείο  Πηγών  26850 61881
Περιφερειακό Ιατρείο  Τετρακώμου  26850 24201
Περιφερειακό Ιατρείο  Φτέρης  26850 71269
 
ΒΛΑΒΕΣ

ΔΕΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 1050 – 26850 31256
ΟΤΕ 121 

ΕΛΤΑ –ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Αγνάντων  26850 31284
Βουργαρελίου  26850 22216
Μηλιανών  26850 61112


ΤΑΧΙ

Γεώργιος ΜΑΜΑΛΗΣ (Μικροσπηλιά)  26850 51331
Θεόδωρος ΡΙΖΑΚΗΣ (Καταρράκτης)  26850 51272 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ
Ξενοδοχεία
ΑΡΤΑ: Αμβρακία 28311,2,3
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ: Καταρράκτης (26850) 51323
ΑΡΤΑ:¨Βυζαντικό52205-10
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ: Καταφύγι(26850) 51518
ΑΡΤΑ: Κρόνος22211-13
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ: Αστερίας24047
ΑΡΤΑ:    Arta Palace61222
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ: Παπαγιάννη24074
ΑΘΑΜΑΝΙΟ: Αθάμας(26850) 24122
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ: Σπύρου24042
ΑΘΑΜΑΝΙΟ: Ελατοφιλητό (26850) 22979
ΚΥΨΕΛΗ: Κάραλης (26850) 71390
ΑΘΑΜΑΝΙΟ: Σαράι (26850) 24001
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ: Πύργος (26850) 61393
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ: Βίλα Σοφία (26850) 22713
ΡΟΔΑΥΓΗ: Μαρουσιώ(26830) 22685
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ: Όνειρο(26850) 22259
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ: Γαβρόγο70075
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ: Αλώνι(26850) 22210
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ: Μπόσμου85197
ΑΓΝΑΝΤΑ: Το Αρχοντικό(26850) 31115

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ Natura τηλ. 6932164528 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Δασικό χωριό
ΚέδροςΚαταρράκτης 26850 31791 
Ξενοδοχεια Αθάμας Αθαμάνιο 26850 24588

Βίλλα Σοφία Βουργαρέλι 26850 22713
Γαλήνη Δροσοπηγή (Βουργαρέλι)26850 22380
Καταρράκτης Καταρράκτης26850 51323ΜαρουσιώΡοδαυγή26830 71131


Ξενώνες

Natura-Κουκούλια 932164528
Αλώνι-Θεοδώριανα 26850 22210
Αρχοντικό Τζουμέρκων-Άγναντα 26850 31777
Καταφύγι-Καταρράκτης 26850 51518
Όνειρο Βουργαρέλι 26850 22259 

Ενοικιαζόμενα  δωμάτια
Αρχοντικό Σαράϊ-Αθαμάνιο 26850 24001
Αρχόντω Βουργαρέλι 26850 22380
Γαλαζούλας Ηλίας-Μεσούντα (Βουργαρέλι)  26850 28021
Ελατοφίλητο-Αθαμάνιο  26850 24555
Καράλη Χρυσάνθη-Κυψέλη  26850 71390
Κωστηλάτα-Βουργαρέλι  26850 22248
Μήτσου-Άγναντα   26850 31163
Πάνθορον-Δροσοπηγή (Βουργαρέλι)  26850 22251
Παππάς Χρήστος-Μελισουργοί  26590 61357
Τάσιος-Βουργαρέλι    26850 22254
Χαγιάτι-Βουργαρέλι  26850 22674
Χρηστοβασίλης-Άγναντα  26850 31332 

Επαγγελματίες

ΑΘΗΝΑ
Ειδικά Τεχνικά Έργα Κατεδαφίσεις – Εκκσκαφές -ΠΟΛΥΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τηλ. 210 901 57 43 Κινητό: 6977 286 036 
Γκλύστη 56-ΑΘΗΝΑ 

Παραδοσιακό Χτίσιμο Πέτρας -ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 
Επενδύσεις – Πλακοστρώσεις
Τηλ. 210 29 28 870 Κιν. 6944 857366 

Εργολαβίες Επιχρισμάτων – ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κιν. Α.Μήτση 6974 889 390 Κιν. Ι.Μήτση 6977 682 201 

OFFICE LAND Ταμιακές – Ζυγαριές, FAX – H/Y – Τηλ. Κέντρα 
Φωτοαντιγραφικά, Αναλώσιμα Κλειστά Κυκλώματα TV
ΜΗΤΣΗ ΕΛΛΗ 10ο χλμ Ε-Ο Αθηνών – Λαμίας, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 28 36 758-60 Φαξ. 210 28 11 886e-mail: officeland@ath.forthnet.gr http://www.ofland.gr/ 

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Εμπόριο Κουρτινών-Κουρτίνες -Κουρινόξυλα-Υφάσματα Επιπλώσεων-Συστήματα Σκίασης
Μαυρομάτη 20 Άνω Κυψέλη
Τηλ.210 88 29 840 Φαξ. 210 88 40 690
Υποκατάστημα Λεωφ. Ηρακλείου 441, Ηράκλειο Αττικής
 Τηλ. 210 28 11 665 Φαξ. 210 28 12 187 

ΤΟΠΑΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρακτορείο
Εξοφλούνται Λογ/σμοι ΕΥΔΑΠ – ΟΤΕ-Ανδρέα Παπανδρέου 16Α, Γλυφάδα
Τηλ. 210 89 47 818 https://www.facebook.com/Οπαπ-Τοπανέλλης-1039133862827553/ 

Αντιπροσωπείες Ιατρικών Μηχανημάτων ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.
Περίανδρου 13 15 771 Ιλίσσια- Αθήνα
Τηλ. +30 210 747 3564 Φαξ +30 210 747 3430 e-mail: tsilomed@otenet.gr

http://www.bestmedical.gr/ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗΓ.& Σ.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Ο.Ε.
Μαυρομάτη 14 – ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ 
Τηλ. 210 88 12 716 Φαξ. 210 88 33 010 

ΑΡΤΑ
STIHL Γεωργικά Μηχανήματα – Εργαλεία -ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Περιφερειακή Οδός Άρτα
Τηλ. 2681 28652 Φαξ 2681 73178 

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ 
ΞΕΝΩΝΑΣ NATURA
Τηλ. 6932164528 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-Λάμπρος ΠΟΛΥΖΟΣ
Τηλ. 26850-51462

Επικοινωνία


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του συλλόγου: 2685051453 
ή στέλνοντας e-mail στην
διεύθυνση info@ko ukoulia.gr